Jesteś tutaj: Strona główna

Kawski Tomasz

DANE KONTAKTOWE:


Radzyń Chełmiński

Specjalizujemy się w branży:

  • Gospodarstwo ekologiczne

Produkujemy:

  • Trawy na gruntach ornych,
  • Pastwiska i łąki (wyłączając niezagospodarowane tereny wypasu),

Dane informacyjne o rolnikach ekologicznych są danymi udostępnianymi publicznie i pochodzą z bazy danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych udostępnia podmiotom zainteresowanym informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym, na zasadach określonych w art. 28 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007, ze zm.)

Ich udostępnianie ma na celu zwiększenie dostępu do informacji i promocję rolnictwa ekologicznego.

Więcej informacji o pochodzeniu danych znajdą Państwo tutaj: http://ijhars.gov.pl/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym.htmlInowacyjna gospodarka